Dorpsstraat 608
1723 HJ Noord-Scharwoude

Coronaboete

Na weken van binnen zitten gaat u met twee vrienden afspreken in het park. U weet dat u minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moet houden dus neemt u de nodige maatregelen. Naast eten en drinken neemt u ook desinfecterende gel en een groot picknickkleed mee. Ieder neemt plaats op een hoek van het kleed en het is erg gezellig.

Huurrecht

Recent heeft een bijzondere casus bij de kantonrechter te Leiden1 gespeeld waarbij de huurprijs substantieel lager was dan de kosten voor de eigenaar (hypotheek, verzekeringen enzovoort). De huurprijs lag op € 145 per maand, de (exploitatie)kosten op € 645, nog los van de kosten voor de gewenste renovatie.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Door het coronavirus en de genomen maatregelen ter afvlakking van de verspreiding (zoals sluiten van horeca etc.) zien veel ondernemers hun omzet snel verdampen. Het dalen van de omzet kan een domino-effect tot gevolg hebben, ondernemers die hun facturen niet betaald krijgen kunnen op hun beurt ook hun financiële verplichtingen niet nakomen. Hierdoor kan een onwenselijke situatie ontstaan.

Phishing

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij het slachtoffer via een telefoongesprek of e-mail wordt benaderd “namens de bank”. Soms bevatten deze e-mails talloze taalfouten en is eenvoudig alleen al daar aan te zien dat het bericht niet authentiek is, maar regelmatig zijn de berichtgevingen ook in foutloos Nederlands geschreven. De personen aan de telefoon zijn doorgaans uiterst correct en bellen exact conform afspraak op een later moment terug.

Airbnb, een fijne bron van inkomsten, maar mag dat wel? Wellicht heeft u er (nog) nooit gebruik van gemaakt, maar de naam kent u vast wel uit het journaal of de krant.

Via Airbnb kunt u uw woning of een deel van uw woning (tijdelijk) verhuren. Vooral voor toeristen is dit een uitkomst, want het is vaak goedkoper dan een hotel en eenvoudig te regelen. Verhuur via Airbnb begint steeds populairder te worden en niet alleen in de toeristische gebieden. Voor de verhuurder is het een makkelijke bron van inkomsten zonder dat de verhuurder lange tijd aan een huurder vast zit. Maar mag u uw woning wel verhuren via Airbnb of zitten er haken en ogen aan?

Werknemers en relatieproblemen: wat kunt u als werkgever doen om verzuim te voorkomen?

Kent u dat? U bent werkgever en een van uw personeelsleden ligt in scheiding. Heel vervelend voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever. Uw werknemer zit namelijk niet lekker in zijn vel, is er niet helemaal bij met zijn hoofd, slaapt slecht en ga zo maar door. De arbeidsproductiviteit van een werknemer in echtscheiding daalt in de meeste gevallen substantieel. In het ergste geval veroorzaakt de scheiding zoveel stress dat de desbetreffende werknemer zich ziek meldt. Dit leidt tot nog meer problemen op de werkvloer. Andere collega’s moeten het werk overnemen en raken overbelast of u moet dure vervanging regelen. Allemaal dingen waar u als werkgever niet op zit te wachten.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Werknemers genieten een grote bescherming in het recht, omdat zij een afhankelijke en zwakkere positie innemen tegenover de werkgever. Hoe creatief werkgevers zijn om die beschermende regels te omzeilen, doet zelfs mij als ervaren arbeidsrechtelijke advocaat verbazen.

Het beperkte huwelijksvermogensrecht:

bijhouden van een goede administratie

Beperkte huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 is in Nederland de gemeenschap van goederen vervangen voor een wettelijk beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat? Dat betekent dat voor de personen die na 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden of een geregistreerd partnerschap zijn aangaan, niet meer van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen geldt, maar dat er een beperkte gemeenschap ontstaat. Deze wijziging wordt gezien als de modernisering van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De beperkte gemeenschap van goederen sluit volgens de regering beter aan bij de in de praktijk gangbare situatie dat echtlieden het als normaal beschouwen dat zij na een echtscheiding alleen verdelen wat zij tijdens het huwelijk aan gemeenschappelijk vermogen hebben opgebouwd.

Beslagvrije voet

Wanneer er beslag wordt gelegd op loon of uitkering (of een overheidsinstantie een schuld verrekent met de uitkering), dan mag een schuldenaar natuurlijk niet geheel zonder inkomen komen te zitten. Een stukje loon of uitkering zal altijd aan de schuldenaar toekomen om te kunnen voorzien in eerste levensbehoeften: de beslagvrije voet.