F.J. Touboul, Gouda

Wij zijn groot-pleegouders met voogdij. Mevrouw mr. Seen heeft ons geweldig bijgestaan in een complexe rechtszaak die de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) in opdracht van de gemeente aanspande. Mede door haar heldere betoog werden zowel de RvdK als de Gecertificeerde Instelling (GI) door de jeugdrechter in Den Haag op de vingers getikt en wonnen wij de zaak glansrijk.
De zaak handelde over uithuisplaatsing en OTS van een jeugdige. Deze jeugdige was door een GGZ-diagnosefout en verkeerde (anti-revaliderende) psychiatrische behandeling in crisissituaties beland. Onze gemeente had niet de intentie om de door ons afgedwongen second-opinion af te wachten en heeft ons in een drangtraject gemanoeuvreerd waarmee de GI en de RvdK overijverig aan de slag gingen. Lopende het proces werd de ware diagnose (ASS) vastgesteld. Hier hadden de RvdK en de GI blijkbaar geen boodschap aan maar daar dacht de rechter heel anders over.
Wij hebben mevrouw mr. Seen ervaren als een geduldige, toegankelijke en vriendelijke advocaat die niet alleen kennis van zaken heeft maar bovendien analytisch en pragmatisch is. Wij kunnen haar van harte aanbevelen. Niet voor niets hebben wij een advocaat op 110 km afstand van ons woonadres uitgekozen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *