Dorpsstraat 608
1723 HJ Noord-Scharwoude

Het beperkte huwelijksvermogensrecht:

bijhouden van een goede administratie

Vanaf 1 januari 2018 is in Nederland de gemeenschap van goederen vervangen voor een wettelijk beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat? Dat betekent dat voor de personen die na 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden of een geregistreerd partnerschap zijn aangaan, niet meer van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen geldt, maar dat er een beperkte gemeenschap ontstaat. Deze wijziging wordt gezien als de modernisering van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De beperkte gemeenschap van goederen sluit volgens de regering beter aan bij de in de praktijk gangbare situatie dat echtlieden het als normaal beschouwen dat zij na een echtscheiding alleen verdelen wat zij tijdens het huwelijk aan gemeenschappelijk vermogen hebben opgebouwd.

Het wettelijk beperkte huwelijksvermogensrecht houdt dan ook in dat alleen hetgeen wat tijdens het huwelijk door echtgenoten is verworven gemeenschappelijk is. Alleen datgene wat beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd, valt dan automatisch in de gemeenschap. Alle goederen en schulden die men echter voorafgaand aan het huwelijk bezat (het voorhuwelijksvermogen) blijven buiten de gemeenschap (uiteraard voorzover die niet al gemeenschappelijk waren).

Ingeval van een scheiding

Als men gaat scheiden, dient men dus eerst vast te stellen wat er verdeeld moet worden (de beperkte gemeenschap) en wat niet (het voorhuwelijksvermogen). Het voorhuwelijksvermogen vaststellen klinkt eenvoudig, maar dat zal in de praktijk vaak niet zo zijn. Want hoe bewijs je nou welke goederen en schulden voorhuwelijksvermogen zijn? Indien er bij de scheiding verschil van mening ontstaat over de vraag aan wie iets toekomt, wordt het goed of de schuld alsnog als gemeenschappelijk aangemerkt, indien beide echtgenoten niet kunnen bewijzen dat het goed of de schuld aan een van hen in privé toekomt. Al met al verandert er dan niet zo veel aan de oorspronkelijke gemeenschap van goederen omdat alles dan in de gemeenschap valt.

Wil men voorkomen dat een privé goed of schuld in de gemeenschap valt, dan dient met dus een goede administratie bij te houden!

Voorhuwelijksvermogen administreren

Molenaar & Hermes Advocaten en Mediators hebben een model opgesteld, waarop (toekomstige) echtgenoten hun voorhuwelijksvermogen kunnen laten vastleggen. Dit model kan bewijsproblemen voorkomen bij het vaststellen van het voorhuwelijksvermogen tijdens het afwikkelen van een mogelijke echtscheiding. Mocht u vragen hebben of interesse in het model voorhuwelijksvermogen? Neem dan gerust contact op met Marina Molenaar op 0226-748048.

UITGELICHT