Arbeidszaken

Voor werkgevers
Als ondernemer wil je je vooral bezighouden met het leiden van jouw bedrijf. Dat is immers waar je hart ligt en waar je goed in bent. Maar je weet ook hoe belangrijk het is om alles goed geregeld te hebben. Want Nederland is nou eenmaal een land van wetten en regels. Heb je iets over het hoofd gezien, dan kan je dat als bedrijf later duur komen te staan. Het goede nieuws is: alles wat met arbeidsrecht en ondernemingsrecht te maken heeft, kun je gerust aan ons overlaten.

Zo is het belangrijk dat afspraken tussen jou en je werknemers goed geregeld zijn. Denk aan:

– Het opstellen of nakijken van een arbeidsovereenkomst, eventueel met concurrentie-
  of relatiebeding
– Advies over re-integratie, disfunctioneren en verbetertrajecten
– Conflict met een werknemer of tussen werknemers onderling
– Werkgeversaansprakelijkheid
– Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Voor werknemers
Wij komen ook op voor werknemers. Dankzij onze expertise en ervaring in het arbeidsrecht weten wij precies wat jouw rechten (en plichten) als werknemer zijn. Je hoopt ons natuurlijk nooit nodig te hebben, maar misschien is er iets gebeurd op de werkvloer waardoor je toch onze hulp wilt inschakelen of ons om advies wilt vragen. Misschien heb je te maken met:

– Ongelijke behandeling
– Onterecht ontslag
– Langdurig ziek zijn
– Onenigheid over werktijden, loon, verlof of een nieuw contract

Kom je er met je werkgever niet uit, maak je je zorgen over de financiële gevolgen of wil je gewoon weten waar je juridisch staat, neem dan contact met ons op. Bij ons is jouw verhaal veilig. Wij kunnen advies geven, je begeleiden bij de onderhandelingen en, mocht dat noodzakelijk zijn, een procedure starten. Al zullen we altijd proberen om er eerst op een andere manier uit te komen, bijvoorbeeld met mediation.

Ambtenarenrecht
Luella is als een van de weinige advocaten in Noord-Holland specialist in het ambtenarenrecht en staat zowel gemeenten als ambtenaren deskundig bij.

Wist je dat!

– Wij arbeidsvoorwaarden tegen een zeer gereduceerd tarief voor je kunnen doorlichten door
  middel van onze zogenaamde arbeidsvoorwaarden APK.

Heb je vragen?
Kom dan langs op ons gratis inloopspreekuur (donderdag 10-12 uur), bel ons (0226-748048) of stuur jouw vraag via het contactformulier.